Európa a Polgárokért

A « Gemeinschaft und Engagement für Europa » projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan „Testvérvárosok polgárainak találkozói”

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 799 állampolgár részvételével, akik közül 51 – Cserépfalu település– Magyarország, 51 – Jobbágyi település– Magyarország, 13 – Pilis település Szlovákia, 9 – Klucze település – Lengyelország, 675 – Oklánd Község – Románia lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Oklánd – Homoródkarácsonyfalva, Románia volt, 2013 július 03  és  2013 július 10 között.

Részletes leírás:

2013. július 3., szerda

A vendégek érkezése és elszállásolása.

2013. július 4., csütörtök

Ismerkedés és a település bemutatása – Szeminárium: „Közösség és felelősségvállalás Európáért”: Önkéntesség az EU jövőjéért és alapértékeiért
14–15 Sajtótájékoztató
Tapasztalatcsere: önkéntes szervezetek – a partnerség jövője és közös tevékenységei az elkövetkezendő időszakban .
Konferencia: „Aktív polgárok és kulturális tevékenységeik Európáért
20- 2013. július 5., péntek – Természetvédelem – Natura 2000

Kirándulási útvonal: Oklánd – Székelyudvarhely – zetelaki gát –Gyergyószentmiklós– Gyilkos-tó –  Békás – Csíksomlyó
Természetvédelem – EU szabályok és szabványok megbeszélése
Tapasztalatcsere: a partnerség szerepe a turizmusban.
Természeti értékek (ásványvíz források) bemutatása és gazdasági kihasználhatósága – figyelembe véve a természetvédelmi szabályokat.

2013. július 6., szombat – „Oklánd napja”

Kirándulás az almási Orbán Balázs barlanghoz
Néphagyomány bemutatás: népdalok, néptáncok, kézművesség és népi mesterségek – tapasztalatcsere népművészet – EU polgárság

Partnerségi stratégiakidolgozás: – közös értékek, közös történelem, közös kultúra
Néptáncoktatás – kulturális programok

2013. július 7., vasárnap – „Oklánd (Homoródkarácsonyfalva) napja”

Felvonulás a fúvószenekar kíséretében
A Homoródkarácsonyfalvi unitárius műemlék templom látogatása, istentisztelet.

Ünnepi, búcsús szentmise a Homoródkarácsonyfalvi katólikus templomban
A szentmisét követően megáldották a falu újonnan épített ravatalozóját.

14- Kulturális  programok: Felléptek a – Jobbágyi Daloskör

 • Pilisi   “Aranykalász” énekcsoport
 • A cserépfalusi táncosok
 • Az oklándi Elhelyező központ női kórusa
 • A homoródkarácsonyfalvi
 • Fúvószenekar

Táncmulatság – bál

2013. július 8., hétfő – „Gazdasági – Mezőgazdasági nap”

A székely mezőgazdaság és állattenyésztés bemutatása
A helyi gazdálkodás bemutatása – tapasztalatcsere; a termékek értékesítéseinek lehetőségei
Előadás

2013. július 9., kedd – „Sport nap – Ifjúsági nap”

Sport vetélkedők, labdarúgó mérkőzések, lovas sportok, tűzoltók bemutatásai – vetélkedői.

2013. július 10., szerda – hazautazás
A vendégek hazautazása

Meghívó

Jobbágyi Község Önkormányzata és a Pásztói Rendőrkapitányság meghívja a község lakosságát a település közbiztonsági helyzetéről tartandó tájékoztatóra.

Helyszín: Faluház (Jobbágyi, Kossuth út 17.)
Időpont: 2013. március 28. 1700 óra.

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

Farkas Attila
polgármester

Családgondozó álláspályázat

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatónál családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013.december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 34.
Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1.
Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Rózsa út 3.
Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.
Nógrád megye, 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyermekjóléti és szociális alapellátásban a családgondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklete illetve az 1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja szerinti képesítés.,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Családsegítő tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Települések ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok fénymásolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány ( utólag benyújtandó ). Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul. A pályázat nyilvános tárgyalásába beleegyezik, nem kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 696/2013. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a Társulás elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. Elbírálás zárt ülésen, ha a pályázó nem nyilatkozik a nyilvános tárgyalásba való beleegyezésről. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Palotás , Kisbágyon, Héhalom, Egyházasdengeleg, Jobbágyi Önkormányzatok hirdetőjén – 2013. július 3.
 • KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság www.kozigallas.gov.hu – 2013. július 3.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. március 18-án /hétfőn/ 14.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére támogatási igény benyújtásához határozathozatal
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. március 18.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. március 28-án /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.

(Nyílt ülés kezdete: 17.30 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Faluház /Jobbágyi Kossuth út 17./

N A P I R E N D:

Nyílt ülés
1. A 2012. évi költségvetést megállapító önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. A vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. március 22.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. július 3-án /szerdán/ 15.00 órára összehívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. július 3.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. június 19-én /szerdán/ 17.00 órára összehívom.

(Nyílt ülés kezdete: 17.00 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./

NAPIREND:

Nyílt ülés

1. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

2. A 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

3. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. június 14.

Farkas Attila
polgármester

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testületet 2013. május 30-án /csütörtökön/ 17.00 órára összehívom.
(Nyílt ülés kezdete: 17.00 óra, zárt ülés a nyílt ülés lezárását követően.)
A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./

NAPIREND:

Nyílt ülés
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről
Előterjesztő: Tóthné Mohai Zsuzsanna családgondozó

3. A 2013. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

4. Egyebek
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Zárt ülés

1. Beérkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Jobbágyi, 2013. május 24.
Farkas Attila
polgármester