Történet

A település története Jobbágyi településnév eredete „A község nevének eredete mai is vitatott. Meglétéről egész a XII. század elejéig semmit sem tudtunk. Az első írásos forrás, amelyről feltételezik, hogy Jobbágyira utal, 1229-ből való. A Váradi Regestrumba írták le először a nevét: praedium, campestre, nomime Jobagi.”1 A következő írásos forrás, mely valószínűleg Jobbágyi település létét feltételezi … Bővebben: Történet